Previous Performances

 • Ecchi Expo 2023 – San Antonio, TX
 • San Japan 2023 – San Antonio, TX
 • Comicpalooza 2023 – Houston, TX
 • San Japan 2022 – San Antonio, TX
 • Kameha Con 2022 – Allen, TX
 • San Japan 2021 – San Antonio, TX
 • Comicpalooza  2019 – Houston, TX
 • San Japan 2018 – San Antonio, TX
 • Comicpalooza  2018 – Houston, TX
 • Rich’s Night Club 2018 – Houston, TX
 • Outreach United 2018 – Houston, TX
 • San Japan 2017 – San Antonio, TX
 • Comicpalooza 2017 – Houston, TX
 • Meteor Night Club 2017 – Houston, TX
 • Outreach United 2017 – Houston, TX
 • Space City Comic Con 2016 – Houston, TX
 • Southbeach Night Club 2016 – Houston, TX
 • Bunnies on the Bayou 2016 – Houston, TX
 • Prohibition 2016  – Houston, TX
 • House of Blues 2015 – Houston, TX
 • Houston Pride Parade 2014 – Houston, TX